Kinh doanh vật liệu xây dựng

Kinh doanh vật liệu xây dựng, mục tiêu trở thành nhà phân phối chính thức cho các nhà máy sản xuất VLXD trong và ngoài nước.

Kinh doanh vật liệu xây dựng, mục tiêu trở thành nhà phân phối chính thức cho các nhà máy sản xuất VLXD trong và ngoài nước, Công ty chúng tôi đang nỗ lực từng bước xây dựng nguồn nhân lực và mở rộng quy mô trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

Kinh doanh vật liệu xây dựng