Xây dựng nhà ở - công trình

Thi công xây dụng công trình dân dụng gồm: Xây dựng nhà ở, xây dựng nhà chung cư và nhà riêng lẻ, xây dựng công trình công cộng, khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông...

Thi công xây dụng công trình dân dụng gồm: Xây dựng nhà ở, xây dựng nhà chung cư và nhà riêng lẻ, xây dựng công trình công cộng, khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông...

Xây dựng công trình công nghiệp.

Xây dựng công trình giao thông: công trình đường bộ; công trình đường sắt; công trình đường thủy; cầu; hầm; sân bay.

Xây dựng công trình dân dụng